Cijena obuke

Cijena je 1350 eura  transfer + smještaj + obuka