Utvrdite svoju investicijsku moć. Važno je da unaprijed odlučite o ukupnom novčanom ulogu koji zaista možete si priuštiti.

Odlučiti se za oblik franšize. Kompanija Fly Fly Travel omogućuje sve tipove franšiznog ugovora. Svi tipovi ugovora su na snazi tri godine. Prije samog ugovora pristupa se ugovoru o povjerljivosti. Ovim ugovorom primatelj franšize potvrđuje da su sve informacije koje je davatelj franšize dostavio strogo povjerljive i da se s njima treba tako postupati. Sukladno tome, primalatelj franšize ne smije neposredno ili posredno otkriti povjerljive informacije nijednoj trećoj osobi.

Single unit franšizni paket. Pristupanjem ovom tipu franšiznog paketa poslujete pod našim imenom samo u jednoj poslovnoj jedinici. Ovo je najčešći oblik franšiznog poslovanja, a u usporedbi sa ostala tri, i najjeftiniji.

Master franšizing  su franšizna prava koja uglavnom podrazumijevaju ekskluzivnost na jednom širem području, a često i u cijeloj državi i regiji, a predstavlja obavezu prodaje podfranšize i stvaranja vlastite mreže poslovnica.

Premijum franšiza  je konverzijski tip franšiznog poslovanja gdje se već razrađeni biznis model (poslovnica Fly Fly-ja) daje u zakup kao posebna franšizna jedinica. Ovim dobivate tzv. "ključ u ruke", već razrađenu poslovnicu. Individualnom vlasniku ove franšizne jedinice ovim je osigurana prednost u odnosu na konkurente, kao što su korištenje poznate marke, standardirani program obuke, postojeće baze avio kompanija i rezervacijski sustav, marketing. Na taj način se izbjegavaju tehnički detalji oko odabira lokacije poslovnice, osnivanja kompanije, opremanja i započinjanja poslovne aktivnosti.

Sljedeći korak bi bio projekcija troškova započinjanja posla, sagledavanje trenutnog financijskog stanja i mogućnosti financiranja. Prije nego što otvorite franšizu, potrebno je odrediti koliko će biti potrebno novca za njeno otvaranje i možete li si to priuštiti.

Projekcija minimalnih budućih prihoda. Zapamtite da ne postoji automatska korelacija između otvaranja franšize i činjenice koliko će ona biti profitabilna. Potrebna investicija je samo indeks koliko je potrebno za start, a ne kakav će posao biti kada se pokrene.

U prvoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi: 

AVIO KARTE- 30 -50 karata

TURISTIČKI ARAŽMANI - 7-10 aranžmana 

PUTNA  ZDRASTVENA OSIGURANJA  - 10 -20 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno

U drugoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi: 

AVIO KARTE- 40 -80 karata

TURISTIČKI ARANŽMANI - 10-15 aranzmana 

PUTNA  ZDRAVSTVENA OSIGURANJA  - 20 -30 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno

U trećoj godini prosečna mesečna prodaja bila bi: 

AVIO KARTE- 70 -100 karata

TURISTIČKI ARANŽMANI - 15-20 aranžmana 

PUTNA  ZDRAVSTVENA OSIGURANJA  - 30 -40 polisa

ZARADA NA MAGAZINU – 100-300 EUR mesečno